< terug naar nieuwsoverzicht

Recycle Circular Plastics
28 september 2022
Conclusie Prinsjesdag 2023

Het kabinet presenteerde de Rijksbegroting en Miljoenennota 2023 en mikt op een duurzaam, fossielvrij en circulair Nederland in 2050. Voor de komende jaren wordt – naast normering en beprijzing – ook gebruik gemaakt van stimulering middels subsidies met extra aandacht voor de grote transities. Dat gebeurt via het innovatiebeleid en het Nationaal Groeifonds. Er komt hiervoor steeds meer geld beschikbaar, dat is in het verleden wel eens anders geweest. Verder zal de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) zich verder inzetten op behoud van waardevolle grondstoffen in Nederland en het tegengaan van weglek. Ook zal de ILT aandacht geven aan het sluiten van de keten.

We noemen de belangrijkste, nieuwe voorstellen:

  • In 2023 komt er een MKB-stimuleringsprogramma vanuit het coalitieakkoord van € 6,8 miljoen. Het kabinet geeft het plan NL circulair hiermee voor ondernemers serieus handen en voeten.
  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op het Nationaal Programma Circulaire Economie. Voor dit programma wordt in 2023 € 15 miljoen vrijgemaakt. Hiermee hoopt staatssecretaris Heijnen onder meer circulair plastic en kennisontwikkeling te stimuleren.
  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat breidt in 2023 de subsidieregeling voor Circulaire Ketenprojecten uit naar grotere ketendoorbraakprojecten. Hiervoor is vanuit het coalitieakkoord € 300.000,- vrijgemaakt.
  • Keerzijde van de focus op de grote transities is dat de subsidies voor de stimulering van CO2-reducerende maatregelen CE, recycling en biobased kunststoffen en textiel afnemen per jaar (€ 10,7 miljoen in 2022 – € 8,6 miljoen in 2023 – € 4 miljoen in 2025 – € 2 miljoen in 2026).
  • Wat we al wisten is dat het kabinet in het najaar van 2022 het Nationaal Programma Circulaire Economie publiceert.

 

Daarnaast worden in de Miljoenennota een aantal al bekende plannen ontwikkelingen genoemd:

  •  Begin 2023 wordt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor een aantal wegwerpplastics van kracht (SUP-richtlijn). Het gratis verstrekken van een aantal plastic wegwerpproducten wordt per 1 juli 2023 verboden. Ondernemers moeten op basis van de SUP-richtlijn herbruikbare alternatieven aanbieden.
  • Vanaf 2023 wordt ook de UPV voor bedrijfsafval van verpakkingen van kracht.
  • Ook gaat de recycledoelstelling voor drankenkartons per 2023 in.
  • Op 1 april 2023 starten we met een landelijk dekkend, consumentvriendelijk statiegeldsysteem voor drankblikjes. Doel hiervan is dat alle 2,5 miljard blikjes die jaarlijks op de markt komen zonder problemen kunnen worden ingeleverd, hiermee wordt waardevol materiaal gescheiden ingezameld voor hergebruik voor nieuwe blikjes en zwerfafval tegengegaan. Omdat het een complex systeem is, met veel verschillende componenten en bedrijven, lukt het helaas niet om op 1 januari te starten zonder dat dit tot chaos zou leiden en het consumentenvertrouwen in een goed werkend statiegeldsysteem hierdoor daalt.

Bron: Afvalfonds Verpakkingen

OFFERTE AANVRAAG

velden met een * zijn verplicht.