< terug naar nieuwsoverzicht

Duurzaamheid in verkiezingsprogramma’s
22 november 2023
Duurzaamheid in verkiezingsprogramma’s

Vandaag is het zover: we mogen weer stemmen. Alle politieke partijen hebben inmiddels hun verkiezingsprogramma’s opgesteld en het is nu verder aan het publiek wie er gekozen gaat worden. Omdat duurzaamheid wereldwijd een steeds belangrijkere rol begint te spelen zie je ook in bijna elk verkiezingsprogramma diverse klimaat- en energieonderwerpen naar voren komen. Wij leggen je in dit artikel de standpunten van de partijen uit op het gebied van duurzaamheid en klimaat.

 

Elk verkiezingsprogramma heeft duurzaamheidsonderwerpen

Zoals eerder genoemd komen er bij de meeste verkiezingspartijen diverse duurzaamheidsonderwerpen naar voren in hun verkiezingsprogramma. Bij de ene partij weliswaar meer dan bij de andere partij, maar dat is net waar de betreffende partijen zich op willen focussen. Ook zijn er partijen zoals de PVV, FVD en JA21 die vooral af willen van het hele klimaatakkoord. Zij hebben dan ook nauwelijks tot geen klimaat- en energie-eisen in hun programma opgenomen die bijdragen aan een schonere leefomgeving.

 

Duurzaamheidonderwerpen per verkiezingsprogramma

Vind je duurzaamheid belangrijk, maar heb je geen idee op welke politieke partij je moet gaan stemmen? Bekijk dan hieronder de lijst met de belangrijkste duurzaamheidspunten per partij die we voor jou hebben opgesteld.

 

Belangrijkste klimaat- en energieonderwerpen van de VVD

 • Streven naar minimaal 55 procent CO2-reductie in 2030.
 • Werken aan een elektriciteitssector die in 2035 geen CO2-uitstoot meer heeft.
 • Het nationale doel stellen om tegen 2040 een CO2-reductie van 85 procent te bereiken.
 • Actief bevorderen van thuiswerken, gedeelde mobiliteit en investeringen in het openbaar vervoer.
 • Ondersteunen van geothermie als duurzame oplossing voor de glastuinbouwsector en warmtenetten.
 • Inzetten op het vastleggen, opslaan of hergebruiken van CO2.
 • Voorstander van een betalingssysteem gebaseerd op gebruik, inclusief elektrisch vervoer, zonder verhoging van autobelastingen.
 • Het uitbreiden van het laadpalennetwerk om de overgang naar elektrisch vervoer te stimuleren.

 

Belangrijkste klimaat- en energieonderwerpen van de CDA

 • Vasthouden aan de toezeggingen van het Klimaatakkoord van Parijs.
 • Het instellen van verplichte en wederzijdse maatwerkafspraken voor de grootste vervuilende bedrijven.
 • Investeringen in de ontwikkeling van snelfietspaden, verbetering van het openbaar vervoer en bevordering van deelvervoer.
 • Voortdurende steun voor biomassa en negatieve emissietechnologieën, evenals voor windenergie op zee en zonne-energie.
 • Handhaving van een rentetarief van 0% bij het Warmtefonds voor huishoudens met lage en gemiddelde inkomens, verplichte renovatie van alle corporatiewoningen met een slecht energielabel vóór 2030, prioriteit geven aan de verduurzaming van wijken, met voorrang van kwetsbare wijken en het stellen van normen voor biobased bouwen.
 • Geen invoering van rekeningrijden (betalen naar gebruik) op het platteland.

 

Belangrijkste klimaat- en energieonderwerpen van de PVDA/GroenLinks

 • Streven naar een vermindering van 65 procent van de CO2-uitstoot in 2030 en volledige klimaatneutraliteit voor Nederland in 2040.
 • Doelstelling om in 2035 een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening te bereiken.
 • De Nederlandse industrie moet streven naar nul procent CO2-uitstoot in 2040.
 • Snelle vergunningsverlening binnen twee jaar en duurzame stikstofvrijstelling voor projecten in de energietransitie.
 • Bevordering van deelmobiliteit, invoering van betalen naar gebruik, emissieloze leaseauto’s vanaf 2025 en alle nieuwe auto’s emissieloos in 2030.
 • Het opleggen van klimaatverplichtingen aan bedrijven die subsidies ontvangen, met een verplicht doel voor elektrificatie van de industrie.
 • Uitfaseren van bestaande biomassacentrales en geen nieuwe biomassacentrales meer bouwen.
 • Geen voorstander van kerncentrales.

 

Belangrijkste klimaat- en energieonderwerpen van de Partij voor de Dieren

 • Nederland moet uiterlijk in 2030 klimaatneutraal zijn, zoals vastgelegd in de Klimaatwet.
 • Streven naar een energiereductie van 50 procent in 2030 ten opzichte van 1990.
 • Het beëindigen van het gebruik van warmtenetten die verbonden zijn met de fossiele industrie.
 • Prioriteit geven aan de ontwikkeling van windenergie op zee, terwijl windenergie op land als een belangrijke energiebron wordt erkend. Daarnaast wordt het installeren van zonnepanelen op gebouwen gestimuleerd en bevorderd.
 • Stoppen met Carbon Capture and Storage (CCS) en het beëindigen van subsidies hiervoor.

 

Belangrijkste klimaat- en energieonderwerpen van de ChristenUnie

 • Het voortzetten van de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs.
 • Streven naar een CO2-reductie van 60 procent in 2030.
 • Het op termijn verbieden van het verbranden van biomassa, tenzij het aantoonbaar leidt tot negatieve emissies door CO2-afvang.
 • Windenergie op zee wordt de kern van de Nederlandse energievoorziening.
 • Via de Regionale Energie Strategieën (RES) inzetten op een toename van duurzame energie op het vasteland.
 • Uitbreiden van de norm voor het verduurzamen van huurhuizen met label D in aanvulling op labels E, F of G.
 • De invoering van een kilometerprijs die varieert op basis van milieucriteria, tijd en locatie.
 • Het instellen van een heffing op de uitstoot van broeikasgassen in de veehouderij.

 

Belangrijkste klimaat- en energieonderwerpen van de BoerBurgerBeweging

 • Voorstander van investeringen in kernenergie.
 • Bevorderen van het gebruik van biomassa en biogas als energiebronnen.
 • Het vertragen van de ontwikkeling van windenergie op zee.
 • Het stopzetten van de uitbreiding van windenergie op land en het plaatsen van zonnepanelen op daken.
 • Het aanmoedigen van de ontwikkeling van lokale warmtenetten.

 

Belangrijkste klimaat- en energieonderwerpen van de D66

 • Het verhogen van de klimaatdoelstellingen, met als doel een CO2-reductie van 60 procent in 2030 te bereiken.
 • Streven naar een CO2-vrije elektriciteitsproductie in 2035.
 • De lancering van een Nationaal Isolatieoffensief om slecht geïsoleerde huishoudens te verbeteren.
 • Bevorderen van warmtenetten, waarbij de meerderheid in publieke handen zou moeten zijn en het benutten van duurzame warmtebronnen zoals geothermie en aquathermie.
 • Ondersteuning van het concept van rekeningrijden.

 

Belangrijkste klimaat- en energieonderwerpen van de SP

 • Het invoeren van CO2-heffingen voor de industrie.
 • Het streven naar nationalisatie van energiebedrijven.
 • Bevorderen van investeringen in het openbaar vervoer.
 • Geen invoering van rekeningrijden.
 • Geen vastgestelde normen voor burgers of voordelen voor elektrisch rijden.

 

Belangrijkste klimaat- en energieonderwerpen van Volt

 • Verduurzaming van bestaande woningen door onder andere dubbelglas vanaf 2028 te verplichten en te investeren in isolatie, ventilatie en schone warmte.
 • De motorrijtuigenbelasting voor auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens zal worden vervangen door een systeem van ‘betalen naar gebruik’.
 • Particulieren kunnen tot en met 2030 nog steeds subsidies ontvangen voor de aankoop of private lease van zowel nieuwe als tweedehands elektrische auto’s.

 

Belangrijkste klimaat- en energieonderwerpen van de NSC

 • Het voortdurende naleven van het Klimaatakkoord van Parijs.
 • Tegenstander van de aanleg van zonnevelden op landbouwgrond.
 • Tegen de ontwikkeling van grootschalige windenergie op het land, met een focus op het vaststellen van duidelijke afstandsnormen voor windturbines op het land.
 • Voorstander van windenergie op zee, op voorwaarde dat dit niet plaatsvindt in ecologisch waardevolle gebieden.
 • Het bevorderen van de versterking van het energienetwerk.
 • Inzetten op het stimuleren van collectieve warmtenetten in woonwijken, die in publieke handen moeten zijn.
 • Tegenstander van het voorstel voor een kilometerheffing.

 

Waar moeten bedrijven rekening mee houden als er een duurzame partij aan de macht komt?

Bedrijven in de plastic- en/of verpakkingsindustrie hebben zeker baat bij de uitkomst als er een duurzame partij als winnaar uit de verkiezingen komt. Komt er een duurzame partij zoals de partij van de PVDA/GroenLinks het beste uit de verkiezingen en vervolgens in het kabinet? Dan gaat er mogelijk veel veranderen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Bedrijven moeten dan voorbereid zijn op mogelijke veranderingen in het beleidslandschap. Ten eerste valt er te verwachten dat er een strengere regelgeving wordt ingevoerd met betrekking tot duurzaamheid, afvalbeheer en hergebruik van diverse materialen, zoals plastic.

Daarnaast moeten bedrijven zich voorbereiden op nieuwe kansen voor samenwerkingen en financieringen die door de nieuwe regering kunnen worden geboden om hun duurzame werkzaamheden verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Bedrijven en partners van Circular Plastics Alliance moeten bij een beleid met strenge klimaat- en energie doelen, zeker aanpoten om deze klimaatdoelen, zoals bijvoorbeeld het doel van GroenLinks om te streven naar een vermindering van 65 procent van de CO2-uitstoot in 2030 en volledige klimaatneutraliteit voor Nederland in 2040, te behalen.

OFFERTE AANVRAAG

velden met een * zijn verplicht.