< terug naar nieuwsoverzicht

Recycle waste piled up for collection
22 januari 2024
Hoe moeten bedrijven anticiperen op de stijgende vraag naar plastic afval?

In opdracht van de Nederlandse chemische-, plastic-, en afvalindustrie heeft internationaal accountants- en adviesorganisatie, KPMG, onderzoek gedaan naar de stijgende vraag naar plastic afval voor recycling in Nederland. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de vraag naar plastic afval voor recycling in Nederland, naar verwachting in 2030 verdubbelt tot meer dan 2,2 Mton, als gevolg van nieuwe nationale en Europese verplichtingen voor het inzetten van gerecyclede grondstoffen in nieuwe producten.

De wil van bedrijven is er, maar duidelijkheid van de overheid niet

Dat de vraag naar plastic afval voor recycling in de toekomst flink gaat toenemen, komt niet geheel onverwacht. Volgens het onderzoek van de KPMG blijkt zelfs dat een groot deel van de bedrijven al klaar staat om te anticiperen op de groeiende vraag. Er wordt vanuit de chemische- en plasticindustrie gekeken naar nieuwe, betere mogelijkheden voor chemische recycling. Denk hierbij aan bijvoorbeeld pyrolyse, waarbij er 0,9 Mton extra plastic kan worden gerecycled. Daarnaast geven recyclingbedrijven aan te willen investeren in extra capaciteit, om grotere hoeveelheden plastic te kunnen recyclen in de toekomst.

Helaas is er nog veel onduidelijkheid over het overheidsbeleid en over de beschikbaarheid van plastic. Uit het onderzoek van KPMG is namelijk gebleken dat in 2030 het aanbod voor Nederlandse verwerkers van plastic afval blijft hangen op circa 1 Mton. Deze constatering van het KPMG zou betekenen dat er een flink tekort aan plastic afval op de Nederlandse industrie af komt in 2030. Recyclebedrijven kunnen dan wel de wil hebben om te investeren in extra capaciteit, maar dat heeft dan geen nut. De onduidelijkheid over plastic tekorten en over het overheidsbeleid, zorgen er bij bedrijven voor dat zij hun investeringsplannen nog even in de ijskast zetten.

Het lijkt er momenteel sterk op dat de bedrijven binnen de recycle industrie klaar zijn voor verandering, maar de overheid zelf nog niet hard genoeg inzet toont om de doelen voor een circulaire plastic industrie te kunnen behalen. Om de Europese doelen van een circulaire plasticketen, te kunnen halen, moet de Nederlandse overheid meer duidelijkheid scheppen binnen de regelgeving en vooral meer inzet tonen.

De overheid is aanzet

De uitdagingen waarvoor de overheid staat met betrekking tot plastic afval zijn divers en vragen om doortastende maatregelen. KPMG reikt verschillende oplossingsrichtingen aan die de overheid kan verkennen. Een cruciaal aspect is het optimaliseren van het proces van verzamelen en recyclen van plastic afval, om te voorkomen dat een aanzienlijk deel van het ingezamelde plastic nog steeds eindigt in verbrandingsovens. Dit betekent dat we moeten streven naar betere sortering van afval. Een cruciale stap om de huidige 70 procent verspilling van de 1.698 kiloton plastic afval per jaar te verminderen.

Bovendien ligt er onbenut potentieel in commerciële en industriële afvalstromen, waaruit we nog aanzienlijke hoeveelheden plastic kunnen winnen. Het is essentieel om gerichte maatregelen te nemen om de samenwerking tussen verschillende schakels in de plastic afvalketen te verbeteren. Dit omvat zowel de traditionele afvalsector als chemische recyclers, waarbij de afstemming van zowel de hoeveelheden als de specificaties van grondstoffen van groot belang is en gestandaardiseerd moet worden.

Zelfs als we al deze kansen benutten, blijft er nog steeds een aanzienlijke behoefte aan circulaire grondstoffen uit andere delen van Europa. Hierbij is het van essentieel belang dat Nederland zich actief inzet voor een eerlijk speelveld om plastic afval binnen Europa gemakkelijker te kunnen transporteren. Daarnaast moeten obstakels die momenteel het gebruik van plastic afval als hernieuwbare grondstof belemmeren, dringend worden aangepakt. De overheid moet ook de Nationale Circulaire Plastic Norm concretiseren om een voorspelbaar en aantrekkelijk investeringsklimaat voor circulaire initiatieven te creëren. Het is hoog tijd om samen te werken aan een duurzame toekomst waarin plastic afval wordt gezien als een waardevolle bron van grondstoffen, in plaats van een probleem dat moet worden verbrand.

Hoe bedrijven moeten anticiperen op de stijgende vraag naar plastic afval, is dus geheel afhankelijk van wat de overheid gaat doen. Natuurlijk is het goed dat bedrijven alvast vooruit kijken, maar zonder concrete aanpak en inzet van de overheid kunnen bedrijven momenteel niet meer doen dan alleen plannen maken. Bij Circular Plastics is het ons streven om strategische grondstoffen in een gesloten keten in te zetten aangezien gerecycled materiaal op de vrije markt schaars zal worden. Wij werken wij dan ook aan innovatieve en duurzame oplossingen die zorgen voor minder afval en meer recycling. Wilt u meer informatie of hulp bij uw duurzaamheidsvraagstuk? Neem dan contact met ons op!

OFFERTE AANVRAAG

velden met een * zijn verplicht.