< terug naar nieuwsoverzicht

Onderzoek knelpunten storten en verbranden Noord-Holland
15 januari 2024
Onderzoek knelpunten storten en verbranden Noord-Holland

Het recent uitgevoerde onderzoek betreffende de storting en verbranding van afvalstromen in de provincie Noord-Holland draagt bij aan twee hoofddoelen: de nationale ambitie om in 2050 een circulaire economie van 100% te realiseren, en de specifieke bijdrage van de provincie Noord-Holland aan de implementatie van dit doel.

Dit onderzoek heeft zich gericht op de concrete vraag over de hoeveelheid afval die afkomstig is uit de provincie Noord-Holland en zowel wordt gestort als verbrand. Tevens is onderzocht op welke manier de provincie kan bijdragen aan de overgang naar een circulaire economie vanuit dit perspectief.

Storten van afval

Wat betreft het storten van afval, blijkt dat Nederland jaarlijks 2.000 kton afval stort, waarvan Noord-Holland verantwoordelijk is voor ongeveer 20%, wat neerkomt op 400 kton. Deze gestorte hoeveelheid bestaat voornamelijk uit grondreinigingsresiduen en diverse ‘overige’ samenstellingen, waaronder bodemassen uit verbrandingsinstallaties en restafval zonder recyclingmogelijkheden.

Het storten van afval staat op de laagste trede van de circulaire ladder, die voldoet aan de voorwaarden van het stortverbod. Hoewel de hoeveelheid gestort afval sinds de invoering van het stortverbod in de jaren ’90 is afgenomen, blijft stortcapaciteit in een circulaire economie noodzakelijk vanwege niet-recycleerbare grondstoffen en sterk vervuilde afvalstromen.

Het onderzoek identificeert enkele aandachts- en verbeterpunten, zoals:

  • het waarborgen van een adequaat niveau van te storten afval rekening houdend met capaciteitsgrenzen
  • beperken van ontheffingen van het stortverbod
  • uniformiteit in toezicht op stortplaatsen
  • verbeterde afvalscheiding, vooral bij bouw- en sloopafval

Verbranden van afval

Wat betreft het verbranden van afval heeft provincie Noord-Holland 26% van de nationale verbrandingscapaciteit, met jaarlijks 1.955 kton verbrand afval. Mogelijke verbeteringen omvatten het stimuleren van betere afvalscheiding, het invoeren van verbrandingsverboden voor specifieke grondstoffen en het vergroten van de vraag naar gerecyclede grondstoffen.

Het onderzoek wijst op vier prioritaire grondstofstromen volgens het Circulaire Economie programma van de provincie: kunststoffen, textiel, bouw- en sloopafval, en biomassa/voedselresten. Aanbevelingen omvatten het formuleren van beleid voor verbrandings- en stortcapaciteit, het overwegen van een verbrandingsverbod voor recyclebare producten, het bevorderen van bedrijven om meer aan afvalscheiding te doen, en ondersteunende maatregelen ter vermindering van storten en verbranden.

De provincie wordt aangemoedigd om beleid te ontwikkelen inzake verbrandings- en stortcapaciteit, te pleiten voor een verbrandingsverbod voor recyclebare producten, bedrijven te motiveren voor betere afvalscheiding en ondersteunende maatregelen te nemen ter bevordering van een circulaire economie.

Je leest het hele onderzoek op: Onderzoeksrapport IPR Normag Storten en verbranden Noord-Holland 21juli2023.definitief (1)

OFFERTE AANVRAAG

velden met een * zijn verplicht.