< terug naar nieuwsoverzicht

Samenwerking NL en België plasticafval
9 februari 2024
Samenwerking Nederland en België verbetert traceerbaarheid plasticafval

Stichting Afvalfonds Verpakkingen, vanaf 1 maart Verpact genoemd, en Valipac, de Belgische organisatie voor het beheer van bedrijfsmatige verpakkingen, slaan de handen ineen voor de implementatie van een certificeringssysteem voor recyclers van plastic. Deze samenwerking markeert het begin van een Europees partnerschap dat beoogt Nederlandse en Belgische verpakkingsafval volgens Europese normen te recyclen, zelfs buiten de EU.

Recyclen buiten de EU

Op dit moment voeren Nederland en België controles uit op bedrijfsmatig verpakkingsafval dat buiten de EU wordt gerecycled, onder strikte en wettelijk vastgelegde voorwaarden. Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Valipac streven ernaar de uiteindelijke bestemmingen van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval beter te identificeren en audits uit te voeren bij lokale recyclers om te verzekeren dat zij voldoen aan lokale wetgeving, vergunningseisen, alsmede de geldende milieunormen, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die zijn vastgesteld door Europa en de Nederlandse en Belgische overheden. Beide organisaties willen ervoor zorgen dat recycling buiten de EU op vergelijkbare wijze plaatsvindt als binnen de EU.

Striktere voorwaarden voor export van plastic

Met deze samenwerking anticiperen de twee organisaties op de gevolgen van de nieuwe en strengere Europese regels en certificeringseisen voor de export van plasticafval op middellange termijn. Vanaf 2026 is het exporteren van plasticafval naar niet-OESO-landen niet langer toegestaan. Export van plasticafval naar OESO-landen zal alleen worden toegestaan als de lokale installaties voorafgaand aan de export een audit ondergaan om te garanderen dat recycling onder dezelfde omstandigheden plaatsvindt als binnen Europa, conform de zogenoemde Broadly Equivalent Conditions.

Auditprotocol

Het Afvalfonds en Valipac werken nauw samen aan een auditprotocol in overeenstemming met de Europese Verordening betreffende de export van afvalstoffen. Dit protocol waarborgt een uniforme interpretatie van de manier waarop de overeenstemming tussen de eindbestemming van het plastic verpakkingsafval en de Europese regelgeving wordt beoordeeld, zoals toegelicht door beide instanties.

Wilt u meer informatie of hulp bij uw duurzaamheidsvraagstuk? Neem dan contact met ons op! Samen kunnen we streven naar innovatieve en duurzame oplossingen om de circulaire economie te bevorderen!

 

 

OFFERTE AANVRAAG

velden met een * zijn verplicht.