< terug naar nieuwsoverzicht

Circular-Plastics-sierteeltregeling
12 januari 2024
Verlenging sierteeltregeling Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen t/m 2025

De brancheregeling voor de Afvalbeheerbijdrage met betrekking tot verpakkingen van bloemen en planten is verlengd tot en met het jaar 2025. Deze regeling, specifiek ontwikkeld voor de sierteeltsector, neemt het hoge exportpercentage in overweging, wat resulteert in een aanzienlijke vereenvoudiging van de uitvoering van de Afvalbeheerbijdrage binnen deze sector. Hoewel de regeling gericht is op het verminderen van administratieve lasten, zorgt deze toch voor een substantiële bijdrage aan het Afvalfonds. De totstandkoming van de regeling is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen Royal FloraHolland en de VGB met het Afvalfonds Verpakkingen. De huidige regeling werkt naar tevredenheid voor alle betrokken partijen en wordt daarom vrijwel onveranderd met een periode van twee jaar verlengd.

Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen

Nederlandse bedrijven betalen een afvalbeheerbijdrage voor de verpakkingen die ze op de Nederlandse markt brengen via het Afvalfonds Verpakkingen. De regeling voor bloemen en planten houdt rekening met het hoge exportpercentage door het toepassen van een kortingspercentage van 80% voor de eerste schakel, zijnde de kweker of importeur. Hierdoor wordt de uitvoering sterk vereenvoudigd in vergelijking met de algemene regeling van het Afvalfonds Verpakkingen. Bovendien gelden automatisch de lagere bedrijfsverpakkerstarieven voor de deelnemende bedrijven.

Deelname is een eigen verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het indienen van aangiften blijft onveranderd en rust op de individuele kweker of importeur. Sierteeltbedrijven halen voordeel uit de regeling als ze jaarlijks meer dan 50.000 kg verpakkingen toevoegen en/of importeren op de Nederlandse markt. Het wordt daarom aanbevolen dat deze bedrijven zich aanmelden voor de regeling bij het Afvalfonds Verpakkingen.

Over het algemeen geldt het volgende bij het aantal kilogram verpakkingen en advies tot aanmelding:

  • < 50.000 kg:
    • Altijd vrijgesteld, aanmelden is niet nodig.
  • 50.000 kg en < ca. 250.000 kg:
    • Zonder regeling ben je wel bijdrageplichtig, maar met de regeling niet. Vergeet je dus niet aan te melden.
  • 250.000 kg:
    • Ook met de regeling ben je wél bijdrageplichtig; de regeling is financieel aantrekkelijk en draagt tegelijkertijd bij aan het Afvalfonds. Vergeet je dus niet aan te melden!

OFFERTE AANVRAAG

velden met een * zijn verplicht.